KALELİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI KURULUŞUNDAN HİZMET ALMANIN AVANTAJLARI  

 · Danışman Kuruluşundan hizmet alan İşletmenizde danışmanlarımız ADR yükümlülüklerine uyum sağlanması hususlarında gerekli süreci yönetir, 

· İşletmeniz, sevkiyat sırasında tehlikeli maddelerin taşınması, ambalajlanması, depolanması, boşaltılması süreçlerinde meydana gelebilecek maddi manevi kazalardan korunmuş olunur,

 · Danışmanlarımız yasal mevzuat içerisindeki ADR’den muaf ve istisna durumları bildiğinden işletmenin bunlardan yararlanabilmesi için gerekli çalışmaları yaparak sizlere çeşitli avantajlar sağlar.

 · Özellikle ihracat ağırlıklı çalışan işletmelerin müşterilerine karşı da yükümlülükleri yerine getirilmiş olur,

 · Karayolu ile tehlikeli madde taşımada UN kodlu ambalaj zorunluluğu olduğundan yeni ambalaj tasarımı hakkında tavsiyelerde bulunur, ADR’ye göre sınırlı miktar ürün sevkiyatlarındaki muafiyetlerden yararlanabilme durumları hakkında çalışmalar yaparız, 

· Yurtiçindeki müşterilerin ADR’ye uygunluk konusundaki talepleri yerine getirilmiş olur, 

· Tedarikçilerden alınan ürünlerin mevzuata uygun olup olmadığı denetlenmiş olur,

 · İşletmenin yüklendiği riskler belirlenir, acil müdahale ve güvenlik planları ve gerekli eğitimler yapılır, iş güvenliğinde eksik kalan noktalar tamamlanmış olur, 

 · İşletmenizin yılsonu faaliyet raporu hazırlanarak yetkili kurumlara teslim edilmesi sağlanır, 

· Bu sayede firmanız yasal yükümlülüklerini yerine getirilmiş olur, denetleme ve cezalardan kurtulmuş olur, faaliyetlerine sorunsuz olarak devam eder.  


Hizmetlerimiz

01.11.2017 İtibarı ile Isparta’nın ilk Tmgdk Şubesi olarak faaliyetlerimize başladık.

Ulaştırma bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiş olanTehlikeli madde Güvenlik Danışmanlığı kuruluşumuz, tehlikeli madde faaliyet belgesi almış olan işletmelere faturalı danışmanlık hizmeti ve eğitimleri vermektedir. 

Işletmenizin kapsamındaki tehlikeli maddelere ilişkin ADR zorunlulukları ile Bu maddelerin taşınması yüklenmesi, depolanması ve boşaltılmasında da uyulması gereken kurallara ilişkin Prosedür talimat ve kontrol listelerini hazırlıyoruz. 

 mevzuat uyarınca zorunlu kılınan yıllık faaliyet raporları ve Kaza raporları hazırlayarak idare tarafından hazırlanan sisteme girişlerini gerçekleştiriyoruz.